Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.5.2017
z dnia 4 grudnia 2017 r.
w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4’ LOM443OB” wraz wewnętrzną linią zasilającą
Wójt Gminy Miastkowo zawiadamia, że opracowano projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4’ LOM443OB” wraz wewnętrzną linią zasilającą,na terenie obejmującym części działek o nr ewid. 776 i 772/1 położonych w obrębie wsi Drogoszewo gm. Miastkowo.

Z projektem decyzji  strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami ( pokoj nr 17, I piętro) – adres ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo w ciągu 7 dni od dnia publikacji ( doręczenia ) niniejszego obwieszczenia.

WÓJT  GMINY

Kazimierz  Górski

Załącznikipobrań
file typ Decyzja 69,52 KB 29

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-12-04 13:22
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-12-04 13:22
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-12-04 13:24
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 124