Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7331-1-3/06
z dnia 18 kwietnia 2006 r.
wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi gminnej we wsi Gałkówka
Miastkowo,2006-04-12


O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Miastkowo

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 z 2004r: Dz. U. Nr 6, poz.41, Dz. U. Nr 141, poz.1492) ,
z a w i a d a m i a się, że na wniosek z dnia 01.03.2006r Gminy Miastkowo, 18-413 Miastkowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 105885B w miejscowości Gałkówka: odcinek I w lokalizacji 0+300 – 1+727,5 i odcinek II w lokalizacji 0+000 – 0+638,7 polegającej na budowie asfaltowej nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem obustronnych poboczy, przebudową przepustów i oznakowania drogi, na terenie położonym w obrębie wsi Gałkówka – na działkach o nr ew.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/1, 18/2, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42/1, 42/2, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50/1, 50/3, 50/4, 51,52, 54, 55, 56/1, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 66, 68, 70, 71/2, 72, 73, 74, 75, 99, 100, 103.

Zgodnie z art.10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w ciągu 7 dni możecie Państwo zgłosić ewentualne uwagi (żądania) w przedmiotowej sprawie.

Akta sprawy mogą być Państwu udostępnione w Urzędzie Gminy Miastkowo na stanowisku inwestycji i planowania przestrzennego (pokój nr 14, I piętro) – adres: ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo.


WÓJT GMINY
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-03-27 08:45
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2006-04-18 09:49
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 206