Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-2/06
z dnia 19 kwietnia 2006 r.
wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (Czartoria II)
Miastkowo,2006-04-18


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Zgodnie z art. 61 §1 i art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 07.03.2006r na wniosek Gminy Miastkowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 105884B w miejscowości Czartoria – droga powiatowa nr 1910B w lokalizacji 0+000,00 – 1+189,8 ( odcinek II) polegającej na budowie asfaltowej nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem obustronnych poboczy i oznakowaniem drogi, na terenie położonym w obrębie wsi Czartoria – na działkach o nr ew.: 416, 499, 501, 509, 540, 547/2, 551, 552, 553, 768, 769, 770, 771, 822, 848, 849, 850, 851, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 949.
W ciągu 7 dni można w tutejszym Urzędzie Gminy w pokoju nr 14 zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami i dokumentami.


WÓJT GMINY
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-03-27 09:07
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2006-04-19 12:36
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 214