Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-7/06
z dnia 19 kwietnia 2006 r.
wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (Zaruzie)
Miastkowo,2006-04-18


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Zgodnie z art. 61 §1 i art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 07.03.2006r na wniosek Gminy Miastkowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 105875B położonej we wsi Zaruzie o długości ok. 310m (odcinek od drogi krajowej nr 61 w lokalizacji 0+000 do 0+310) polegającej na budowie asfaltowej nawierzchni jezdni o szer.3,5m wraz z wykonaniem obustronnych poboczy szer.1,5m, przebudową przepustu oraz zjazdami z drogi, obejmującej działki nr ewid. 419, 570, 434, 435.
W ciągu 7 dni można w tutejszym Urzędzie Gminy w pokoju nr 14 zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami i dokumentami.


WÓJT GMINY
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-03-27 09:08
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2006-04-19 12:40
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 206