Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-5/06
z dnia 19 kwietnia 2006 r.
wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (Gałkówka)
Miastkowo,2006-04-18


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Zgodnie z art. 61 §1 i art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 07.03.2006r na wniosek Gminy Miastkowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 105885B w miejscowości Gałkówka: odcinek I w lokalizacji 0+300 – 1+727,5 i odcinek II w lokalizacji 0+000 – 0+638,7 polegającej na budowie asfaltowej nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem obustronnych poboczy, przebudową przepustów i oznakowania drogi, na terenie położonym w obrębie wsi Gałkówka – na działkach o nr ew.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/1, 18/2, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42/1, 42/2, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50/1, 50/3, 50/4, 51,52, 54, 55, 56/1, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 66, 68, 70, 71/2, 72, 73, 74, 75, 99, 100, 103.
W ciągu 7 dni można w tutejszym Urzędzie Gminy w pokoju nr 14 zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami i dokumentami.


WÓJT GMINY
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-03-27 09:09
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2006-04-19 12:42
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 222