Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7331-1-6/06
z dnia 8 maja 2006 r.
wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (droga gminna)
Miastkowo,2006-05-08


O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Miastkowo

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoStosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 z 2004r: Dz. U. Nr 6, poz.41, Dz. U. Nr 141, poz.1492) ,
1. z a w i a d a m i a się, że na wniosek z dnia 24.04.2006r MPGKiM – Zakład Budżetowy w Łomży ul. Poznańska 141, 18-400 Łomża, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 105880B ( na odcinku od granicy administracyjnej wsi Miastkowo do Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania odpadów w Czartorii) – nr ew. dz. : 251.

Zgodnie z art.10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w ciągu 7 dni możecie Państwo zgłosić ewentualne uwagi (żądania) w przedmiotowej sprawie.

Akta sprawy mogą być Państwu udostępnione w Urzędzie Gminy Miastkowo na stanowisku inwestycji i planowania przestrzennego (pokój nr 14, I piętro) – adres: ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo.


WÓJT GMINY
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-03-27 09:15
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2006-05-08 10:25
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 226