Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-14/06
z dnia 1 czerwca 2006 r.
wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Miastkowo,2006-06-01


OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Zgodnie z art. 61 §1 i art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 11.05.2006r na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży ul. Poznańska 141, 18-400 Łomża, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 105880B relacji Miastkowo-Czartoria obejmującej działki nr ewid. 599, 1621, 255 położone w Miastkowie oraz działkę nr ewid. 251 położoną we wsi Czartoria.
W ciągu 7 dni można w tutejszym Urzędzie Gminy w pokoju nr 14 zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami i dokumentami.
Jednocześnie informuję, iż dla przedmiotowej inwestycji nie stwierdziłem konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-03-27 09:50
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2006-06-01 09:39
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 186