Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
brak
z dnia 19 października 2006 r.
przebudowy drogi krajowe nr 61
Zgodnie z art. 61 §1 i art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 30.08.2006r na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi krajowej nr 61 Ostrołęka –Łomża - Augustów na odcinku przejścia przez Rydzewo od km 130+750 do km 132+250 na działkach o nr ewidencyjnych:195, 196/1, 217, 295, 296, 301, 302, 344, 346, 347, 349/1, 349/2, 350, 409, 423, 431, 565 położonych we wsi Rydzewo wraz z budową i niezbędną przebudową istniejącej infrastruktury technicznej.
W ciągu 7 dni można w tutejszym Urzędzie Gminy w pokoju nr 18 zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami i dokumentami.
Jednocześnie informuję, iż dla przedmiotowej inwestycji nie stwierdziłem konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.


WÓJT
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-01 12:18
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2006-10-19 07:44
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 213