Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7331-18/06
z dnia 26 października 2006 r.
ochrony środowiska
Miastkowo , 2006- 10- 25

Stosownie do art. 19 ust. 1 i 2 pkt.7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony Środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości,

że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie zamieszczono raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów dla miast Łomży na terenie administracyjnym wsi Czartoria - na działkach o nr ewid. 243, 244, 245, 246, 251- formularz E-poz.8.

Wniosek został złożony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży ul. Poznańska 141, 18-400 Łomża i zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie - formularz A - poz.13.
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z w/w raportem i wnioskiem w Urzędzie Gminy Miastkowo w pok. Nr 18 w godzinach 7.15 – 15.15 i składać uwagi w terminie 21 dni od daty ogłoszenia tj. od dnia 26 października 2006 r do dnia 16 listopada 2006 r. włącznie.


W Ó J T
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-01 12:22
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2006-10-26 13:24
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 218