Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
brak
z dnia 14 grudnia 2006 r.
rozbudowy drogi krajowej
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO

Zgodnie z art. 61 §1 i art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 30.08.2006r na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 61 Warszawa- Ostrołęka – Łomża – Augustów na odcinku od granicy województwa mazowieckiego do granicy miasta Łomża od km 129+620 do km 130+ 750 i od km 132+250 do km 150+ 696 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid. w obrębie wsi: (nr 217 obręb Rydzewo; nr 552, 258, 803 obręb Drogoszewo; nr 100 obręb Gałkówka; nr 559, 570, 501 obręb Zaruzie; nr 576/1, 1195, 578, 588, 589, 590, 609, 469/1, 470/1, 608, 596, 598, 198/1, 197/1, 196/3, 195/5, 601, 599, 602 obręb Miastkowo; nr 323 obręb Łuby Kurki; nr 31 obręb Łuby Kiertany; nr 32, 40 obręb Leopoldowo; nr 55, 175, 174, 195, 60/1, 61/6, 61/8, 61/10, 61/12, 62/3, 28/1 obręb Sulki; nr 77 obręb Chojny Naruszczki; nr 114, 124, 125, 113, 121, 112, 54/11, 25/9, 36/9, 30/6, 25/6 obręb Chojny Młode; nr 81/1, 81/3, 90, 83 obręb Grzymały Szczepankowskie; nr 79 obręb Sierzputy Młode; nr 9/4, 9/6, 8/2, 9/1, 10/15, 10/17 obręb Stare Kupiski; 166/1, 2/1, 159, 163 obręb Janowo)

W ciągu 7 dni można w tutejszym Urzędzie Gminy w pokoju nr 18 zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami i dokumentami.

Jednocześnie informuję, iż dla przedmiotowej inwestycji nie stwierdziłem konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.


WÓJT
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-01 12:27
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2006-12-14 10:30
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 199