Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-21/06
z dnia 20 grudnia 2006 r.
tartaku
Miastkowo,2006-12-19

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO

Zgodnie z art. 61 §1 i art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 08.11.2006r na wniosek zakładu „TARTAK” Kazimierz Ustaszewski, Jadwiga Ustaszewska Spółka Jawna ul. Cendrowizna 2, 18-413 Miastkowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku składu tarcicy z halą przetarcia na terenie istniejącego tartaku na działce nr 1125/2 w Miastkowie.

W ciągu 7 dni można w tutejszym Urzędzie Gminy w pokoju nr 18 zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami i dokumentami.
Jednocześnie informuję, iż dla przedmiotowej inwestycji nie stwierdziłam konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

WÓJT
Lidia Małgorzata Grzejka


Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-01 12:28
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2006-12-20 12:11
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 225