Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomienia



OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-20/06
z dnia 16 stycznia 2007 r.
rozbudowy drogi krajowej nr 61
Miastkowo,2007-01-15

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 3 pkt. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r (tekst jednolity Dz. U. z 2006r Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) zawiadamiam, że wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 61 Warszawa- Ostrołęka – Łomża – Augustów na odcinku od granicy województwa mazowieckiego do granicy miasta Łomża od km 129+620 do km 130+ 750 i od km 132+250 do km 150+ 696 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid. w obrębie wsi: (nr 217 obręb Rydzewo; nr 552, 258, 803 obręb Drogoszewo; nr 100 obręb Gałkówka; nr 559, 570, 501 obręb Zaruzie; nr 576/1, 1195, 578, 588, 589, 590, 609, 469/1, 470/1, 608, 596, 598, 198/1, 197/1, 196/3, 195/5, 601, 599, 602 obręb Miastkowo; nr 323 obręb Łuby Kurki; nr 31 obręb Łuby Kiertany; nr 32, 40 obręb Leopoldowo; nr 55, 175, 174, 195, 60/1, 61/6, 61/8, 61/10, 61/12, 62/3, 28/1 obręb Sulki; nr 77 obręb Chojny Naruszczki; nr 114, 124, 125, 113, 121, 112, 54/11, 25/9, 36/9, 30/6, 25/6 obręb Chojny Młode; nr 81/1, 81/3, 90, 83 obręb Grzymały Szczepankowskie; nr 79 obręb Sierzputy Młode; nr 9/4, 9/6, 8/2, 9/1, 10/15, 10/17 obręb Stare Kupiski; 166/1, 2/1, 159, 163 obręb Janowo).
Powyższą decyzję podjęto po uzgodnieniu planowanego przedsięwzięcia z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łomży oraz Starostą Powiatowym w Łomży.
Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji znajdującej się w Urzędzie Gminy Miastkowo, pok. Nr 18.
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia.


WÓJT
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-01 12:29
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2007-01-16 11:45
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 226