Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-2/05
z dnia 6 marca 2007 r.
budowy Zakładu produkcji konstrukcji i elementów stalowych
Miastkowo , 2007-03-06

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Miastkowo

Stosownie do art. 19 ust. 1 i 2 pkt.7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony Środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości,

że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie zamieszczono raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu produkcji konstrukcji i elementów stalowych wraz z zapleczem socjalnym, gastronomicznym i stacją paliw na terenie obejmującym nieruchomość w Rydzewie przy ul. Mazurskiej - na działkach o nr ewid. 51/1, 50/1- formularz E.


Wniosek został złożony przez OMIS S.C. Wiesław Szczepkowski ul. Kołobrzeska 8, 07-401 Ostrołęka zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie - formularz A.
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z w/w raportem i wnioskiem w Urzędzie Gminy Miastkowo w pok. Nr 18 w godzinach 7.15 – 15.15 i składać uwagi w terminie 21 dni od daty ogłoszenia.


W Ó J T
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-01 12:38
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2007-03-06 13:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 214