Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-2/05
z dnia 6 marca 2007 r.
budowy Zakładu produkcji konstrukcji i elementów stalowych - wszczęcie postępowania
Miastkowo,2007-03-06

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO

Zgodnie z art. 49, art. 61 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz w związku z art. 3 pkt.19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 z późn.zm.), zawiadamiam, że w dniu 01.03.2007r na wniosek OMIS S.C. Wiesław Szczepkowski ul. Kołobrzeska 8, 07-401 Ostrołęka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu produkcji konstrukcji i elementów stalowych wraz z zapleczem socjalnym, gastronomicznym i stacją paliw na terenie obejmującym nieruchomość w Rydzewie przy ul. Mazurskiej - na działkach o nr ewid. 51/1, 50/1- formularz E.

Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym, zgodnie z art. 10 KPA, można zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Gminy w Miastkowie ( pokój nr 18) oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Jednocześnie informuję, iż na przedmiotową inwestycję sporządzono raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.


WÓJT
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-01 12:39
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2007-03-06 13:15
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 250