Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-1/07
z dnia 29 maja 2007 r.
dot. raportu o oddziaływaniu na środowisko -rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej
Miastkowo , 2007-05-28

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Miastkowo

Stosownie do art. 19 ust. 1 i 2 pkt.7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony Środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości,

że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację
o środowisku i jego ochronie zamieszczono raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel „MIASTKOWO”Nr 1518/1190, na terenie obejmującym nieruchomość
w Miastkowie przy ul. Łomżyńskiej - część działki nr ewid. 286 - formularz E.

Wniosek został złożony przez Polską Telefonię Komórkową Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa i zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie - formularz A.
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z w/w raportem i wnioskiem w Urzędzie Gminy Miastkowo w pok. Nr 18 w godzinach 7.15 – 15.15 i składać uwagi w terminie 21 dni od daty ogłoszenia.


W Ó J T
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-01 12:50
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2007-05-29 11:58
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 235