Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR 156/XXXII/02
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 czerwca 2002 r.
zmiany charakteru użytkowania gruntów z rolnego na leśny
Na podstawie art. 3 ust.7 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia / Dz.U. Nr 73, poz. 764 / Rada Gminy na prośbę Starosty uchwala, co następuje :

§ 1

Akceptuje zmianę charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny następujących działek:
1) z działki nr 599 powierzchnię 0.57 ha kl. V położonej na terenie wsi Drogoszewo,z działki nr 600 powierzchnię 1.11 ha kl.V i VI położonych na terenie wsi Drogoszewo, działkę nr 681 o powierzchni 2.48 ha kl. VI położoną na terenie wsi Drogoszewo, z działki nr 688 powierzchnię 2.74 ha kl. VI położoną na terenie wsi Drogoszewo stanowiące własność Pana Marka Laskowskiego zam. Ostrołęka ul. Witosa 2 m 45
2) z działki nr 52 powierzchnię 0.67 ha kl. V położoną na terenie wsi Sosnowiecz , z działki nr 53 powierzchnię 1.64 ha kl. V i VI położonych na terenie wsi Sosnowiec stanowiące własność Pana Stanisława Nerek zam. Ostrołęka ul. Goworowska 31A/7

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Olszewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2002-07-04 12:35
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2002-07-04 12:47
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 232