Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXIV/134/09
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 26 listopada 2009 r.
uchwalenia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2010 rok
Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651; z 2008 r. Nr 209, poz. 1316; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Program współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2010 rok.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Załącznik Nr 1 33,33 KB 87

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-12-02 13:51
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2009-12-02 13:51
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2009-12-02 13:52
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 276