Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXVI/141/10
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się plan sesji Rady Gminy Miastkowo na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 26,52 KB 72

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-03-02 14:01
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-03-02 14:01
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-03-02 14:02
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 273