Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR II/16/02
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 19 grudnia 2002 r.
ustalenia Wójtowi Gminy miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne
Na podstawie art. 4, pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984) oraz § 3 ust. 1 i 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Z 2002 r. Nr 27, poz. 271) uchwala się, co następuje:


§ 1

Ustala się Wójtowi Gminy Jerzemu Wróblewskiemu limit kilometrów na jazdy lokalne w wysokości 300 km miesięcznie.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2002-12-24 10:00
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2002-12-24 10:06
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 221