Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR IV/27/03
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 11 marca 2003 r.
wyboru banku do obsługi bankowej budżetu gminy
Na podstawie art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ) uchwala się, co następuje:

§ 1

Obsługę bankową budżetu gminy wykonuje Bank Spółdzielczy w Łomży, Oddział w Miastkowie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-03-18 09:46
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-03-18 09:52
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 234