Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Piątek, 24 listopada 2017 roku :: Imieniny: Emmy, Flory, Romana

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

Rada -> Uchwały


Numer
Typ aktu
Data Wyczyść datęwybierz datę - Wyczyść datęwybierz datę
W sprawie

Informacje o akcie
NumerVIII/41/03
OrganRada Gminy -> Uchwały
Data23-09-2003
W sprawiezmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Treść
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717) uchwala się , co następuje :

§ 1.

W statutach sołectw , stanowiących załączniki Nr 1 – 23 do uchwały Nr 79/XXI/96 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 10 czerwca 1996 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw, wprowadza się nastepujace zmiany :
1) w § 17 w ust.1 skreśla się pkt 3 , a pkt 4 otrzymuje nr 3 ;
2) w § 19 pkt 5 wyrazy ,,Zarządowi Gminy “ zastępuje się wyrazami ,,Wójtowi”;
3) w § 22 w ust.2 wyrazy ,,Zarząd Gminy” zastępuje się wyrazami ,,Wójt w drodzenia zarządzenia” ;
4) w § 29 w ust.2 wyrazy ,,Zarządowi Gminy” zastępuje się wyrazami ,,Wójtowi”;
5) § 31 otrzymuje brzmienie:
„§ 31.1. Kontrolę działalności Sołectwa sprawuje Rada Gminy za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej.
2. Bieżący nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje Wójt Gminy.
3. Bieżącą kontrolę gospodarki finansowej Sołectwa sprawuje skarbnik gminy”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska
 

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-10-01 10:25
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-10-01 10:36

  Wyświetleń : 140

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo