Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Czwartek, 23 listopada 2017 roku :: Imieniny: Adeli, Felicyty, Klemensa

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

Rada -> Uchwały


Numer
Typ aktu
Data Wyczyść datęwybierz datę - Wyczyść datęwybierz datę
W sprawie

Informacje o akcie
NumerIX/47/03
OrganRada Gminy -> Uchwały
Data16-12-2003
W sprawieokreślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok.

Treść
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) oraz art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683, z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840) uchwala się co następuje :

§ 1.

Uchwala się nastepujęce stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy:
1) od 1m2 powierzchni gruntów ;
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej,bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków - 0,35 zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodno- retencyjne lub elektrowni wodnych -
3,41 zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku
publicznego - 0,07 zł.
2) od budynków lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej;
a) mieszkalnych - 0,30 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - 10,00 zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,11 zł,
d) zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych - 3,10 zł,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku
publicznego - 2,90 zł.

3) od budowli;
a) służących zaopatrzeniu wsi w wodę- 1%
wartości określonej na podstawie art.4 ust.1
pkt3 i ust.3 -7,
b) pozostałych- 2% wartości określonej na
podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3 - 7.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska
 

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-12-18 12:54
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-12-18 13:03

  Wyświetleń : 129

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo