Rada Gminy Uchwały

Uchwały



UCHWAŁA NR IV/25/2011
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 28 marca 2011 r.
uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2011 rok
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
Uchwala się plan sesji Rady Gminy Miastkowo na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
 
§ 2.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Załącznik do uchwały 60,94 KB 83

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-04-05 14:18
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-04-05 14:18
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-04-05 14:19
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 231