Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XII/75/04
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 marca 2004 r.
rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
Na podstawie art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z 2001 r. Nr 49, poz.509, z 2002 r.Nr 113, poz.984, Nr 153, poz,.1271, Nr 169, poz.1387, z 2003 r. Nr 130, poz.1188) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Uznać skargę za niezasadną.
2. Uzasadnienie do uznania skargi za niezasadną stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska.
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 58,5 KB 78

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-04-05 08:24
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-04-05 08:35
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2004-04-05 08:24
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 253