Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XVI/90/04
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 października 2004 r.
upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania niektórych czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy
Na podstawie art.4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz .U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806)uchwala się, co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy z wyjątkiem ustalania wynagrodzenia wobec Wójta Gminy Miastkowo.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-11-03 09:14
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-11-03 09:26
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 230