Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIX/111/05
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 24 lutego 2005 r.
uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2005 rok
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) uchwala się co następuje:

§ 1.

Uchwala się plan sesji Rady Gminy Miastkowo na 2005 rok, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 31 KB 78

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-02-28 10:08
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-02-28 10:20
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2005-02-28 10:08
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 241