Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XX/114/05
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 marca 2005 r.
wystąpienia o zmianę i zniesienie urzędowych nazw miejscowości.
Na podstawie art.8 ust. 1 i 4 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612) uchwala się co następuje:

§ 1.

Wystąpić o zmianę urzędowych nazw miejscowości położonych na terenie Gminy Miastkowo:
1) z nazwy Chojny Naruszczki na Naruszczki.

§ 2.

Wystąpić o zniesienie nazw części wsi bądź kolonii, położonych na terenie Gminy Miastkowo:
1) Czartoria Duża – część wsi Czartoria;
2) Czartoria Mała - część wsi Czartoria;
3) Korytki Borowe - część wsi Leopoldowo;
4) Kurpie - część wsi Miastkowo;
5) Nowy Młyn - część wsi Miastkowo;
6) Poświętne - część wsi Miastkowo;
7) Cendrowizna – kolonia wsi Miastkowo;
8) Kolonia Nowogrodzka – kolonia wsi Miastkowo;
9) Leśny Borek - część wsi Nowosiedliny;
10) Krukowo - część wsi Podosie;
11) Wykupnik - część wsi Podosie;
12) Dwór - część wsi Tarnowo;
13) Za Rowem - część wsi Tarnowo;
14) Zamiany - część wsi Tarnowo.

§ 3.

Uzasadnienie wniosku o zmianę urzędowych nazw miejscowości stanowi załącznik do uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 24,68 KB 76

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-04-01 11:56
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-04-01 12:03
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2005-04-01 11:57
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 229