Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXII/123/05
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 9 czerwca 2005 r.
powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Miastkowie
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688) uchwala się co nastepuje:

§ 1.

Powołuje się Panią Katarzynę Agnieszkę Ciecierską na Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Miastkowie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-06-16 09:28
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-06-16 09:36
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 234