Rada Gminy Uchwały

Uchwały



UCHWAŁA NR XVIII/109/2013
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 14 lutego 2013 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Drogoszewie
Na podstawie art. 59 ust. 1 w związku z art. 5 c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941, poz. 979) uchwala się, co następuje:
§ 1
Podejmuje się zamiar likwidacji z końcem roku szkolnego 2012/2013 Szkoły Filialnej w Drogoszewie podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Rydzewie.
§ 2
Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Miastkowo do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły rodziców i Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do Podlaskiego Kuratora Oświaty o opinię o likwidacji szkoły.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 90,3 KB 68

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-02-18 09:05
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-02-18 09:05
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 206