Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXVII/146/06
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 stycznia 2006 r.
uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2006 rok
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441) uchwala się co następuje:

§ 1.

Uchwala się plan sesji Rady Gminy Miastkowo na 2006 rok, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 22,82 KB 72

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2006-02-02 09:51
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-02-02 09:56
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2006-02-02 09:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 223