Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XX/125/2013
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie wystapienia Gminy Miastkowo z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży
Na podstawie art. 18 ust.1 i ust. 2 pkt 15 , w zwiazku z art. 67 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz § 42 Statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży ( Dz. Urz. Woj. Łomżyńskiego z 1996 r. Nr 1 poz. 7) uchwala się, co następuje:
§ 1
Gmina Miastkowo występuje z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży z dniem 31 grudnia 2013 roku.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwałę doręcza się Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Łomży.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 90,07 KB 66

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-06-28 15:36
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-06-28 15:36
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 197