Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Niedziela, 21 stycznia 2018 roku :: Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

Rada -> Uchwały


Numer
Typ aktu
Data Wyczyść datęwybierz datę - Wyczyść datęwybierz datę
W sprawie

Informacje o akcie
NumerXX/122/2013
OrganRada Gminy -> Uchwały
Data27-06-2013
W sprawiew sprawie przyjęcia Programu osłonowego wsparcia rodzin wielodzietnych na lata 2013-2014

Treść
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 17 ust 2 pkt 4, art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182) uchwala się, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się Program osłonowy wsparcia rodzin wielodzietnych na lata 2013 - 2014 r, zwany dalej ,,Programem".
§ 2
Celem Programu jest osłona funkcji rodziny i kondycji finansowej rodzin wielodzietnych przed obciążeniami mogącymi wynikać z nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
§ 3
Użyte w Programie określenia oznaczają:
1) rodziny wielodzietne - rodziny zamieszkujące z trojgiem i więcej dzieci;
2) dziecko - dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko w sprawie, którego toczy się postępowanie o przysposobienie lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną do 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej;
3) ustawa - ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182).
§ 4
Program obejmuje wsparcie rodzin wielodzietnych poprzez udzielenie pomocy finansowej przy wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 5
Udziela się pomoc finansowej w następującej wysokości:
1) 5 zł miesięcznie na trzecie dziecko zamieszkujące z rodziną na danej nieruchomości;
2) 6 zł miesięcznie na czwarte dziecko zamieszkujące z rodziną na danej nieruchomości;
3) 7 zł miesięcznie na piąte dziecko zamieszkujące z rodziną na danej nieruchomości;
4) 8 zł miesięcznie na szóste i każde następne dziecko zamieszkujące z rodziną na danej nieruchomości.
§ 6
Pomoc finansowa, o której mowa w § 5 przysługuje jeżeli na bieżąco są regulowane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 7
Przyznanie pomocy następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
§ 8
Przyznanie wsparcia następuje w drodze decyzji administracyjnej na zasadach określonych ustawą.
§ 9
Zadania wynikające z Programu wykonuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie.
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz  

Załączniki pobrań ściągnij
Uchwała 94,82 KB 62 

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-06-28 15:36
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-06-28 15:36

  Wyświetleń : 151

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2018
Urząd Gminy Miastkowo