Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXIII/143/2013
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie wystąpienia Gminy Miastkowo z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15, w związku z art. 67 ust.2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz § 42 Statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży (Dz. Urz. Woj. Łomżyńskiego z  1996 r. Nr 1, poz.7) uchwala się, co następuje:
§ 1
Gmina Miastkowo występuje z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży z dniem 30 czerwca 2014 roku.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwałę doręcza się Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Łomży.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 90,17 KB 87

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-01-08 02:59
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-01-08 02:59
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 201