Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXIII/136/2013
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2014 rok
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) uchwala się, co następuje:
§ 1
Uchwala się plan sesji Rady Gminy Miastkowo na 2014 rok zgodnie z załącznikiem do uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 161,79 KB 69

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-01-08 02:59
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-01-08 02:59
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 181