Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXIV/151/2015
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014 r. poz. 301) uchwala się, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2015 rok.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 85,03 KB 70

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-04-04 15:12
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-04-04 15:12
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 204