Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR V/22/07
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 28 lutego 2007 r.
uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2007 rok
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się plan sesji Rady Gminy Miastkowo na 2007 rok, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 110,28 KB 55

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2007-03-05 11:19
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-03-05 11:32
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2007-03-05 11:20
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 225