Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR VII/32/07
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 26 kwietnia 2007 r.
uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266; z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833) uchwala się co następuje:

§ 1.

Uchwala się pięcioletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dnie podjęcia.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 125,29 KB 79

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2007-05-01 12:37
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-05-01 12:42
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2007-05-01 12:37
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 231