Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR VIII/37/07
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 28 czerwca 2007 r.
przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007 – 2012
Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493; z 2006 r. Nr 135, poz. 950, Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844; z 2007 r. Nr35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320) uchwala się co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się do realizacji Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007 – 2012, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 34,18 KB 76

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2007-07-02 10:55
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-07-02 11:08
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2007-07-02 10:56
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 225