Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR I/2/2014
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje:
§ 1
Stwierdza się, że na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Miastkowo, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym, wybrany został Pan Radosław Szczubełek.
§ 2
Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 61,14 KB 70

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-12-03 14:53
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-12-03 14:53
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 220