Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR I/4/2014
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się Komisję Budżetową Rady Gminy oraz wybiera w skład Komisji następujących radnych:
1) Tomasz Dmochowski;
2) Jolanta Małkowska;
3) Wojciech Ustaszewski;
4) Bożena Przychodzień;
5) Henryk Rupacz.
§ 2
Do zadań Komisji Budżetowej należą sprawy z zakresu:
1) projektu budżetu oraz zmian budżetowych;
2) sprawozdań oraz uchwał pociągających za sobą skutki finansowe;
3) uchwał dotyczących gospodarki mieniem komunalnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 62,32 KB 68

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-12-03 14:53
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-12-03 14:53
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 199