Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR I/6/2014
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz § 16 ust. 2 uchwały Nr VII/42/2011 Rady Gminy Miastkowo z dnia 23 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miastkowo ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 259, poz. 3075) uchwala się, co następuje:
§ 1
Wybiera się Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Miastkowo:
1) Komisji Rewizyjnej - Panią Agnieszkę Komor;
2) Komisji Budżetowej - Panią Bożenę Przychodzień;
3) Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego - Panią Alinę Kaczyńską.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 63,94 KB 67

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-12-03 14:53
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-12-03 14:53
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 193