Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR I/3/2014
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się Komisję Rewizyjną Rady Gminy oraz wybiera w skład Komisji następujących radnych:
1) Agnieszka Komor;
2) Jarosław Włodarski;
3) Danuta Małgorzata Zajączkowska.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 59,92 KB 75

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-12-03 14:53
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-12-03 14:53
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 223