Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XI/55/07
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 28 grudnia 2007 r.
uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2008 rok
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) uchwala się co następuje:

§ 1.

Uchwala się plan sesji Rady Gminy Miastkowo na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 111,95 KB 65

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2007-12-31 08:16
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-12-31 08:25
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2007-12-31 08:16
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 207