Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR III/20/2015
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 24 lutego 2015 r.
w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje:
§ 1
Uchwala się plan sesji Rady Gminy Miastkowo na 2015 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 170,09 KB 74

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-02-27 10:53
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-02-27 10:53
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 206