Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR III/21/2015
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 24 lutego 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz.1072) uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Miastkowo na 2015 rok zgodnie z załącznikamiNr 1-3 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach  
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 342,27 KB 89

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-02-27 10:53
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-02-27 10:53
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 217