Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Sobota, 25 listopada 2017 roku :: Imieniny: Elżbiety, Katarzyny, Klemensa

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

Rada -> Uchwały


Numer
Typ aktu
Data Wyczyść datęwybierz datę - Wyczyść datęwybierz datę
W sprawie

Informacje o akcie
NumerXV/80/08
OrganRada Gminy -> Uchwały
Data25-09-2008
W sprawiezasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorom szkół podstawowych i gimnazjum oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Treść
Na podstawie art. 42, ust. 6 i 7 pkt 2 w związku z art. 91 d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247 poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917) po uzyskaniu opinii Kuratorium Oświaty w Białymstoku uchwala się, co następuje:

§ 1.

Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych i gimnazjum obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42, ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem określonym poniżej:

1) tygodniowy wymiar zajęć dyrektorów szkół podstawowych z terenu Gminy Miastkowo oraz dyrektora Gimnazjum w Miastkowie wynosi:
- do 7 oddziałów - 12 godzin,
- 8 – 16 oddziałów - 8 godzin,
- 17 i więcej oddziałów - 2 godziny,

2) wicedyrektor szkoły obowiązany jest do prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w wymiarze o 4 godziny wyższym od wymiaru ustalonego dla dyrektorów szkół.

§ 2.

Rada Gminy w ramach posiadanych środków finansowych, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.

§ 3.

W/w zasady dotyczą również nauczyciela, który obowiązki kierownika pełni w zastępstwie, z tym, że obowiązują one od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
 

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2008-09-29 11:36
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-09-29 11:46

  Wyświetleń : 125

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo