Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR VIII/39/2015
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy uprawnień do ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Na podstawie art. 4  ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r.  Nr 45,  poz. 236 ) uchwala się, co następuje :
§ 1
Upoważnia się Wójta Gminy do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  Gminy Miastkowo.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 89,04 KB 82

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-10-06 14:17
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-10-06 14:17
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 205