Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR X/54/2015
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2016 rok
Na podstawie art 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Miastkowo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1-3 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 352,06 KB 90

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-01-08 08:07
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-01-08 08:07
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 201