Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR X/53/2015
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2016 rok
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) uchwala się, co następuje:
§ 1
Uchwala się plan sesji Rady Gminy Miastkowo na 2016 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 171,72 KB 64

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-01-08 08:07
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-01-08 08:07
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 194