Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XII/67/2016
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 marca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
Na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim ( Dz. U. z 2014 r. poz.301) uchwala się, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.
Przewodniczący Rady
Jacek Banach
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 88,81 KB 81

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-04-12 08:08
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-04-12 08:08
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 229